Šutnja administracije - pristup informaciji

Ovaj obrazac žalbe temelji se na službenom obrascu preuzetom od Povjerenika za informiranje.

Dozvola: CC0 1.0 Univerzalno (CC0 1.0)

Objavljeno:

Žalba zbog nepostupanja tijela javne vlasti po zahtjevu za pristup informaciji tzv. "šutnja uprave"

Ž A L B A

Ja, , iz izjavljujem žalbu sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.), zbog toga što tijelo javne vlasti nije u zakonskom roku iz članka 20. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama riješilo zahtjev za pristup informaciji koji sam podnio/la navedenom tijelu javne vlasti dana . U žalbi je potrebno navesti kada je zahtjev za pristup informacijama podnesen tijelu javne vlasti.

Zahtjevom za pristup informaciji zatražio sam od tijela javne vlasti da mi u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama omogući pristup informaciji: .

Napominjem da me tijelo javne vlasti nije obavijestilo o produženju roka za ostvarivanje prava na pristup informaciji, sukladno članku 22. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Na temelju navedenog, predlažem da Povjerenik za informiranje uvaži moju žalbu. U postupcima pred tijelima javne vlasti korisnici prava na informaciju su oslobođeni plaćanja upravnih i sudskih pristojbi.

U prilogu dostavljam presliku zahtjeva sa dokazom o predaji zahtjeva za pristup informaciji tijelu javne vlasti.

U dana .

Potpis: Popunjeni obrazac potrebno je isprintati i potpisati vlastoručno te poslati poštom (ili skenirano e-poštom na [email protected]).