Prigovor čelniku tijela javne vlasti

Dozvola: CC0 1.0 Univerzalno (CC0 1.0)

Objavljeno:

Prigovor čelniku tijela javne vlasti vezano uz primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama sukladno članku 122. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09)

P R I G O V O R

Na dopis KLASA od dana .

Predmet: .

O b r a z l o ž e n j e

izjavljujem prigovor na dopis službenika za informiranje jer , stoga Obrazložite razloge žalbe i što prilažete, navedite dokaze. Na primjer: uz dopis nije dostavljena uputa o pravnom lijeku.

predlažem

da . Navedite kako predlažete čelniku da riješi vaš prigovor. Na primjer: naložiti službeniku ispravak dopisa i dostava novog dopisa s uputom o pravnom lijeku i nalog za dostavom upute o pravnom lijeku na svim budućim dopisima po upravnom postupku (UP).

U dana .

Potpis: Popunjeni obrazac potrebno je isprintati i potpisati vlastoručno na X te poslati poštom (ili skenirano e-poštom na [email protected]).